sumer

“Sumerom zawdzięcza ludzkość stworzenie bibliotek (…)”
Z. Kosidowski       

Historia pisma i druku:

3500 p. n. e. – początki pisma w Sumerze
3000 p. n. e. – powstanie hieroglifów w Egipcie
2100 p. n. e. – najstarszy tekst medyczny (Sumer)
2000 p. n. e. – pierwsze biblioteki ( Babilonia)
1300 p. n. e. – pierwszy prawdziwy alfabet (Syria)
1200 p. n. e. – początek pisma chińskiego

Poznaj swoje chińskie imię (kliknij)

Twoje imię na chińskim obrazku (kliknij)

800 p. n. e. – adaptacja pisma Fenicjan przez Greków
500 p. n. e. – pióra ptasie zastosowane w Europie po raz pierwszy do pisania
400 p. n. e. – Etruskowie przyswajają alfabet grecki i na jego podstawie tworzą alfabet łaciński
305 p. n. e. – wybudowanie Biblioteki Aleksandryjskiej
105 r. – wynalezienie papieru w Chinach
200 r. – Wikingowie tworzą runy (ostre, kanciaste znaki, które pełnią funkcję liter w alfabecie Wikingów)
400 r. – wprowadzenie książki w formie zbliżonej do dzisiejszej
868 r. – pierwsza drukowana książka, “Diamentowa Sutra”, powstała w Chinach
X w. – w klasztorach zaczynają powstawać iluminowane (ilustrowane, dekorowane) manuskrypty
XI w. – wynalezienie czcionki ruchomej w Chinach
1438 r. – wynalezienie czcionki ruchomej i prasy drukarskiej w Europie przez Jana Gutenberga
1455 r. – wydanie Biblii Gutenberga
1719 r. – wynalezienie druku kolorowego
1795 r. – pierwsze ołówki
1810 r. – pierwsze prasy o napędzie parowym
1822 r. – odszyfrowanie Kamienia z Rosetty
1845 r. – pierwsze rotacyjne prasy drukarskie
1874 r. – pierwsze nowoczesne maszyny do pisania
1884 r. – pierwsze pióro wieczne
1886 r. – wynalezienie linotypu
1887 r. – wynalezienie monotypu
1900 r. – wynalezienie spinacza
1938 r. – pierwsze długopisy
1939 r. – maszyna do składu fotograficznego
1964 r. – pierwszy edytor tekstu
1965 r. – pojawienie się składu komputerowego
po roku 1980 – powszechne zastosowanie składu komputerowego

__________________________

Źródło:
Ganeri A.: Od pióra trzcinowego do edytora tekstu : historia pisma i druku. Warszawa 1998.

2 Responses to sumer

  1. jason kenny says:

    Do you know where people can get a GalileoScope?

  2. IndoGerman says:

    Na samym początku, przed tym całym wtórniactwem: “Anna Katarzyna Emmerich: Pierwsza [praindogermańska] mowa ojczysta Adama, Sema i Noego jest inna i tylko w poszczególnych jeszcze narzeczach istnieje. Pierwszymi czystymi [indoiranskimi] córkami tej mowy jest mowa Baktrów, Zendów i święta mowa Indów. W tych językach, słowa można znaleźć dokładnie podobne do dolnoniemieckiego mojego rodzinnego miasta. W tym języku napisana też jest książka, którą w dzisiejszym Ktezyfonie, nad rzeką Tygrys leżącym, widzę.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s