przeczytalam, polecam


BÓG, MY I SUSZONE RYBY

Na tę książkę składają się dwa obszerne opowiadania. Pierwsze z nich jest opowieścią o współczesnej islandzkiej nowoczesności, drugie przeciwnie – jest jakby wersją uniwersalnej, biblijnej przypowieści o Hiobie.

“Dom Róży” to opowiadanie o młodym polskim emigrancie. Chłopak próbuje pisać, nawet wydaje na wyspie tomik wierszy, ale musi jakoś zarabiać na życie, ma żonę i małe dziecko, stara się o islandzkie obywatelstwo, więc najmuje się do pracy w domu starców. Najpierw kilka miesięcy praktykuje w różnych miejscach, później zostaje przeniesiony na specjalny oddział dla uprzywilejowanych, bogatych pensjonariuszy.

“Krýsuvík”, tak brzmi nazwa jednej z niewielkich islandzkich miejscowości, jest natomiast monologiem młodego mężczyzny, który wchodzi w dorosłe życie. Jest sierotą, ale jakoś sobie radzi – znajduje żonę, buduje dom, żyje z łowienia i suszenia ryb, bierze pożyczki, chce budować szklarnie. Oboje z Karen prowadzą życie w naturalnym, pierwotnym, prowincjonalnym rytmie, jak wszyscy tutaj: “Bez znoju i bólu nic się nie da w życiu zrobić, mama też cierpiała, jak mnie rodziła, (…) a potem cierpiał mój ojciec, jak umierała, a na samym końcu ja cierpiałem, jak on umierał, tak to już jest, nie ma radości, jak się nie cierpi” – powiada bohater. Żyją szczęśliwie, pracowicie i bogobojnie. Są, jak mówi w pewnym momencie bohater, tylko “Bóg, my i suszone ryby”. Ale w pewnym momencie dobry los się od nich odwraca.

wiecej tutaj:

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/dz_klimko_dobrzaniecki_dom_rozy_krysuvik

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to przeczytalam, polecam

  1. i like it przeczytalam, polecam | bardzo stara biblioteczka now im your rss reader

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s