z wykopalisk – the secret


Nie ma w niebie tablicy, na której Bóg napisał Twój cel, Twoją misję w życiu. Nie ma w niebie tablicy, która mówiłaby:

“Neale Donald Walsch… przystojny facet…, którzy żył w pierwszej połowie dwudziestego pierwszego wieku, który dwukropek tu jest puste miejsce.  Wszystko co muszę zrobić, aby naprawdę zrozumieć, co ja tutaj robię, po co tutaj jestem, znaleźć tą tablicę i dowiedzieć się, co Bóg naprawdę dla mnie przewidział. Ale ta tablica nie istnieje. Więc Twoim celem jest to, co mówisz, że jest, Twoją misją jest misja, którą sam sobie wybierasz. Twoje życie będzie takie, jak je ukształtujesz, i nikt tego nie osądzi, ani teraz, ani nigdy.

This entry was posted in 1. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s