“Pracowite” życzenia z daleka


Na Nowy Rok 2011

Zdrowia i jasności umysłu, trafnych analiz, właściwych decyzji i ich realizacji można by życzyć sobie, tobie, im.
Cel, kierunek, miłość, twórczość, praca, szczęście, harmonia, spokój, sława, bogactwo, to tylko niektóre możliwe konsekwencje powyższego.

do siego roku


Kazimierz Kutz: Po prostu trzeba mieć pomysł na życie, wyznaczyć sobie jakiś cel, własny, niepowtarzalny. A potem zasuwać.

(dziękuję i podpisuję się obok)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s