drogowskaz dla poszukujących Boga


3539_rn

“Myśli o Słowie Bożym” są syntezą nauczania Kościoła i jest ona przystępna dla każdego czytelnika
Michał Wilk (tłumacz)

W Warszawie zaprezentowano najnowszą książkę papieża Benedykta XVI “Myśli o Słowie Bożym”. Dyrektor wydawnictwa księży pijarów “eSPe”, które opublikowało książkę, powiedziała, że stanowi on “drogowskaz dla poszukujących Boga”.

Dyrektor wydawnictwa Katarzyna Chrzanowska-Głódkowska podkreśliła podczas prezentacji, że publikacja ta jest bardzo aktualna, przywołuje bowiem temat XII Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów “Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Odbył się on w dniach 5-26 października w Rzymie.

“Myśli o Słowie Bożym” są syntezą nauczania Kościoła i jest przystępna dla każdego czytelnika
Michał Wilk
Książka jest to zbiorem myśli Benedykta XVI dotyczących Słowa Bożego. Jak zaznaczyła Chrzanowska-Głódkowska, publikacja stanowi zarazem świadectwo postawy nieustannego i uważnego wsłuchiwania się w Pismo Święte oraz tego, co Ojciec Święty uważa za najważniejsze w życiu chrześcijańskim.

Tłumacz książki Michał Wilk powiedział, że “Myśli o Słowie Bożym” to kompendium nauki papieża na temat Pisma Świętego w życiu Kościoła. – Papież przekazuje w nim trudne treści nie w formie traktatu teologicznego, lecz zwięzłych myśli i wyjaśnień, co sprawia, że książka jest przystępna dla każdego czytelnika. Stanowi ona syntezę nauczania Kościoła – podkreślił Wilk.

from: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1371,title,Ksiazka-Benedykta-XVI—drogowskaz-dla-poszukujacych-Boga,wid,10648022,wiadomosc.html?ticaid=171c2

This entry was posted in 1. Bookmark the permalink.

3 Responses to drogowskaz dla poszukujących Boga

  1. prometeusz says:

    dzięki, Mikołaju. oglądnę i poczytam jutro rano, bo mam nawrót choroby i leżę znowu.

  2. prometeusz says:

    po wstępnym, nie całym “pooglądaniu” informuję, że z niektórymi sprawami się zgadzam, z innymi nie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s